A.Forsythiastraat 9
W.6163 MD GELEEN
  
T.06 5373 6203
E.info@adjust-limburg.nl
 

Re-integratie

"Het is niet de sterkste die overwint, maar degene die zich het beste aanpast aan veranderende omstandigheden".
Dat geldt zeker voor mensen die door ziekte hun werk verliezen of dreigen te verliezen. Mensen die worden geconfronteerd met ziekte zijn met name bezig met dit 'ervaren verlies'. Het verlies van werk is net als bij andere life-events een vorm van rouwverwerking. Gelukkig hebben mensen het vermogen zich aan te passen en ieder individu doet dat op zijn eigen manier. Hoewel verschillend: iedereen kan daarbij wel hulp gebruiken. Adjust biedt U professioneel maatwerk bij re-integratie.

Re-integratie is het formuleren van een nieuw en haalbaar doel in betaalde arbeid en het coachen van dit veranderproces. Met veel verstand van de regionale arbeidsmarkt en nog meer van mensen. Want een optimale re-integratie wordt pas bereikt wanneer de gekozen oplossing door de werknemer wordt gedragen. De werknemer moet letterlijk zijn 'eigen-waarde' weer hervinden. Adjust helpt om haalbare nieuwe arbeidsmarktkansen te ontdekken en contacten te leggen, maar uiteindelijk zal de werknemer in belangrijke mate zelf moeten overtuigen. De arbeidsmarkt werkt immers gewoon volgens de wetten van vraag en aanbod en solliciteren is hard werken. Een nieuwe werkgever is daarbij vaak gewoon op zoek naar sollicitanten met de juiste 'attitude'.

Adjust helpt werkgevers en werknemers zich aan te passen aan veranderde omstandigheden en is zeer ervaren in het re-integreren van mensen met beperkingen. Maatwerk, met verstand van zaken en met respect voor ieder individu.

Een uitgebreid re-integratieproces bestaat uit de volgende fasen, waarbinnen verschillende instrumenten kunnen worden ingezet:

intakefaseintake en opstellen plan en offerte
onderzoeksfaseBijv. beroepskeuzeonderzoek, psychologisch
onderzoek, assessment
kwalificatiefaseBijv. sollicitatietraining, mentale coaching,
scholing, training.
sollicitatiefaseSollicitatiebegeleiding en jobhunting
plaatsing- en
nazorgfase
Hulp bij plaatsing en nazorg.

Lang niet altijd behoeven alle stappen te worden doorlopen, maar het komt bij zwaardere problematiek ook voor dat meerdere instrumenten in één fase moeten worden ingezet. Adjust streeft naar snelle, maar duurzame re-integratie. Om die snelheid te garanderen is het van belang om cliënten zo snel mogelijk zelf in staat te stellen zichzelf weer aan de markt te laten presenteren. De meeste tijd van Adjust wordt dan ook in het begin van een traject geïnvesteerd.

Re-integratie heeft dus wel een standaard opbouw maar blijft maatwerk. Adjust werkt samen met landelijke gespreide netwerkpartners, maar behoudt altijd de regie en de verantwoordelijkheid voor het welslagen van een re-integratietraject. Bij de intake en de plaatsing wordt altijd de arbeidsdeskundige betrokken om ervoor zorg te dragen dat bij de essentiële keuzemomenten belasting en belastbaarheid met elkaar in balans zijn en een duurzame re-integratie wordt gerealiseerd.

Voor informatie kunt u contact opnemen met Luc van Neer van Adjust