A.Forsythiastraat 9
W.6163 MD GELEEN
  
T.06 5373 6203
E.info@adjust-limburg.nl
 

Arbeidsdeskundig advies

"Het is niet de sterkste die wint maar degene die zich het beste aanpast aan veranderende omstandigheden".

Wanneer iemand door ziekte of gebrek zijn werk niet meer kan doen is dat zowel voor de persoon als voor de werkgever bijzonder ingrijpend. Waartoe iemand door zijn ziekte niet meer in staat is, is vaak wel duidelijk en wordt vastgesteld door een bedrijfsarts. Nu de sociale en financiële consequenties van de Wet Verbetering poortwachter (WVP) met mogelijke loonsancties duidelijk zijn geworden hebben de arbodiensten en werkgevers er belang bij om snel te beschikken over arbeidsdeskundige inbreng bij de re-integratie.

Het rendement van alle inspanningen zal met name worden bepaald door de vraag hoe snel de werkgever en werknemer zich kunnen aanpassen (adjust) aan de nieuwe situatie. Adjust is een arbeidsdeskundig adviesbureau dat u vanuit haar onafhankelijke positie snel duidelijkheid verschaft.

De arbeidsdeskundige brengt systematisch de mogelijkheden in kaart om met die beperkingen in de eigen of andere functie aan het werk te blijven. De Wet Verbetering Poortwachter schrijft dat ook voor, maar wat nou in alle redelijkheid van een werkgever of werknemer verwacht mag worden blijkt in de praktijk een vraag die partijen vaak niet of te laat beantwoorden. De bedrijfsarts, werkgever en werknemer kunnen dit hele speelveld ook onmogelijk overzien. Hoe sneller de partijen daar inzicht in hebben, des te sneller kan de re-integratie verlopen. Door mensen weer duidelijkheid en vooral ook perspectief te bieden komt het accent op mogelijkheden te liggen, bevorder je mensen in hun kracht en demedicaliseer je verzuim. Dat spaart tijd, geld, mogelijke sancties en frustratie.

Adjust kan ook worden geconsulteerd betreffende:

  • Arbeidskundige Begeleiding van (ex-) werknemers
  • Advies inzake de inrichting van Arbo- en verzuimbegeleiding voor bedrijven
  • Eigen Risico Dragerschap WGA
  • Onderzoek naar de passendheid van functies