A.Forsythiastraat 9
W.6163 MD GELEEN
  
T.06 5373 6203
E.info@adjust-limburg.nl
 

Over Adjust

"Het is niet de sterkste die overwint, maar degene die zich het beste kan aanpassen (adjust) aan veranderende omstandigheden"

Adjust - Luc van Neer - Arbeidsdeskundige Adjust is een arbeidsdeskundig advies en re-integratiebedrijf dat door Luc van Neer in 2005 is opgestart. Adjust werkt met name in opdracht van bedrijven en arbodiensten, maar op projectbasis ook voor de publieke sector (UWV, WSW bedrijf, Gemeenten). Hij was daarvoor ruim 15 jaar als arbeidsdeskundige werkzaam op het gebied van Re-integratie, WAO beoordeling en Arbo- en verzuimbegeleiding in met name Brabant en Limburg.

Adjust:

  • Brengt duidelijkheid en dus een versnelling van het re-integratieproces
  • Verkleint de kans op sancties door het UWV
  • Biedt praktische hulp bij interne reintegratie (zogenoemde spoor 1) of externe re-integratie, ook wel 2e spoor genoemd.

Arbeidsdeskundigen zijn zowel specialist als generalist in de driehoek Mens - Werk en Inkomen. Specialist in het afwegen van belasting in arbeid en de belastbaarheid van werknemers en het vaststellen van de mogelijkheden tot passend werk. Generalist in de zin dat ze het totale speelveld overzien en daarmee gesprekspartner zijn voor werkgever, werknemer, bedrijfsartsen, behandelaars, verzekeraars en UWV. De arbeidsdeskundige wordt ingezet wanneer een (langdurige) onbalans in de belasting en belastbaarheid dreigt. De arbeidsdeskundige voorkomt, beoordeelt of herstelt die onbalans. Onderling nauw verweven multifactoriële achtergronden hebben die onbalans beïnvloed. Om een goed beeld te krijgen zal Adjust medische, sociale, psychologische en economische achtergronden in de oordeelsvorming moeten betrekken.

Meer informatie over de activiteiten van Adjust vindt u onder de volgende twee hoofdactiviteiten: